Integritetspolicy

Integritetspolicy


 

Med denna integritetspolicy vill vi, LR Health & Beauty Systems AB, informera dig om hur vi behandlar och använder personuppgifter om dig som användare av vår webshop ( shop.lrworld.com ). LR Health & Beauty Systems AB följer kraven i EU-dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddslagar.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför och på vilken rättslig grund?

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som du delger oss, som uppstår hos oss eller som samlas in av oss på övrigt vis. I samband med användningen av vår webshop behandlar vi följande personuppgifter om dig:

1.1 Basuppgifter

Basuppgifter är namn, adress, födelsedatum, telefon-, fax- och mobilnummer, e-postadress, dina kontouppgifter samt eventuella frivilliga upplysningar (t.ex. kreditkortsuppgifter).

Vi behandlar dina basuppgifter enligt artikel 6.1 b GDPR för att genomföra köpeavtalet som ingåtts med dig via vår webshop. Ett avtal kan inte ingås och genomföras utan att dina basuppgifter behandlas.

Dessutom behandlar vi dina basuppgifter för att skicka dig e-postnyhetsbrevet som du prenumererar på för att informera dig om nyheter och ändringar i vårt utbud. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Dessutom behandlar vi dina basuppgifter för marknadsföringsändamål om vi har ett tyngre vägande berättigat intresse för detta enligt artikel 6.1 f GDPR.

1.2 Beställningsuppgifter

Beställningsuppgifter är uppgifter om beställningar som du har gjort eller avbrutit, som t.ex. beställda artiklar, valt betalningssätt och priser. Dessa uppgifter behandlar vi enligt artikel 6.1 b GDPR för att genomföra och avveckla avtalade beställningar. Dina beställningsuppgifter tillhandahålls även (andra) LR-partner om uppgifterna är bonusrelevanta för dem. Den rättsliga grunden är i dessa fall artikel 6.1 f GDPR (berättigat intresse). Utan dessa behandlingar av dina beställningsuppgifter kan ett avtal inte ingås och genomföras. Dessutom behandlar vi dina beställningsuppgifter för marknadsföringsändamål om vi har ett tyngre vägande berättigat intresse för detta enligt artikel 6.1 f GDPR.

1.3 Användarkonto

För att underlätta inköp i vår webshop kan du skapa ett användarkonto. I detta fall sparar vi dina basuppgifter och beställningsuppgifter (historik) på ditt användarkonto ("Mitt konto"). På så sätt kan du när som helst efter att du har loggat in se dina tidigare beställningar och göra nya beställningar utan att du behöver ange dina uppgifter på nytt. Dessa uppgifter behandlar vi enligt artikel 6.1 b GDPR för att skapa ditt användarkonto. Ett användarkonto kan inte skapas utan att dessa uppgifter behandlas.

1.4 Trafikuppgifter

Trafikuppgifter är uppgifter om din användning av vår webshops webbplats(shop.lrworld.com), t.ex. vilka sidor du har besökt och när och hur länge. Vid varje användning av en sida i vår webshop sparas anonymiserade uppgifter om dennaanvändning i en loggfil. Personuppgifter samlas inte in, särskilt insamlas heller inte din IP-adressoch webbläsaregenskaper. För tillägg och cookies, se punkt 4. Den rättsliga grunden för behandlingen avtrafikuppgifter är i samtliga fall vårt tyngre vägande berättigade intresse enligt artikel 6.1 f GDPR.

2. Kreditprövning och automatiserat beslutsfattande

För att kunna erbjuda dig så bra alternativ som möjligt för valet av betalningssätt och för att undvika betalningsproblem, skyddar vi dig och oss för missbruk genom att vi vid beställningar som kräver en prestation i förskott från vår sida (betalning via postförskott, faktura eller abonnemang) överför de uppgifter som behövs för kreditprövningen (bl.a. namn, adressuppgifter, födelsedatum) till kreditupplysningsföretaget SCHUFA HoldingAG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Den rättsliga grunden är i dessa fall artikel 6.1 fGDPR (berättigat intresse). Utan kreditupplysningen är betalningssätt med prestationer i förskott inte möjliga.

3. Länkar

Vi använder länkar till andra av våra webbplatser på tredje parters webbplatser och tjänster, t.ex. på sociala medier som Facebook, Twitter eller Youtube. För uppgiftsbehandlingen av sådana andra tjänsteleverantörer på deras webbplatser är dessa tredje parter ensammaansvariga och deras integritetspolicyer gäller.

4. Cookies och spårning

4.1.1 Vad är cookies?

För att göra våra webbplatser så användarvänliga som möjligt och för att göra vår annonsering mer relevant för besökare av våra webbplatser, använder vi och våra partners så kallade cookies. Cookies är små filer som lagras på en besökares hårddisk. De gör det möjligt att tillhandahålla information under en viss tid och att identifiera besökarens dator. Detta sker delvis också med hjälp av så kallade spårningspixlar som inte läggs på besökarens hårddisk, men som på liknande sätt som en cookie kan hjälpa till att identifiera datorn. Nedan omfattas begreppet ”cookie” både av tekniska cookies, spårningspixlar och liknande tekniska metoder.

Om du besöker våra webbplatser för första gången visas på webbplatsernas ingångssida information om skydd av personuppgifter med en samtyckestext om cookies. Om du fortsätter att använda webbplatserna och inte invänder mot användningen av cookies, sparas detta samtycke i din webbläsare så att vi inte måste visa denna information för dig på nytt på varje webbplats. Om denna information saknas i din webbläsare (t.ex. för att du rensar webbläsarhistoriken) visas denna information när du besöker våra webbplatser på nytt.

4.1.2 Vilka cookies använder vi?

På våra webbplatser använder vi två kategorier av cookies: (1) tekniskt nödvändiga cookies utan vilka funktionaliteten på våra webbplatser skulle vara begränsade och (2) valbara analys-, targeting- och annonscookies:

(a) Tekniskt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa på våra webbplatser och använda deras funktioner. De sparar t.ex. vilka produkter du har lagt i din varukorg eller framåtskridandet av din beställningsprocess eller de gör det enkelt för dig att söka efter återförsäljare där du kan köpa våra produkter (t.ex. genom att visa en karta över din omgivning). Dessa cookies samlar inte in information om dig som ska användas för marknadsföringsändamål eller om var du har varit på internet. Dessa cookies är sessionsspecifika och försvinner efter ditt besök på webbplatsen (session). En inaktivering av denna kategori cookies skulle begränsa samtliga eller en del av webbplatsernas funktioner.

(b) Analys-, targeting- och reklamcookies

Analyscookies samlar in information om hur besökare använder en webbplats, t.ex. vilka sidor de oftast besöker och om de får felmeddelanden på vissa webbsidor. Dessa cookies samlar inte in uppgifter med vilka besökarna kan identifieras. All information som samlas in med hjälp av dessa cookies är endast avsedd för att förstå och förbättra webbplatsens funktionalitet och service. För analys av våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Informationen om din användning av denna webbplats som genereras av användningen av Google Analytics överförs till och lagras av Google på en server i USA. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas dock din IP-adress dessförinnan av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är bundna av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Targeting- och annonscookies används för att skräddarsy annonser för dig så att den är anpassad efter dina intressen. De är också till för att begränsa hur ofta samma reklamannons visas för dig, mäta en reklamkampanjs effekt och förstå personers beteende efter att de har sett en annons. Dessa cookies placeras normalt ut på webbplatsen av annonsnätverk med tillåtelse av webbplatsens ägare (dvs. i detta fall av oss). De registrerar att en användare har besökt en webbplats och vidarebefordrar denna information till andra, t. ex. annonsföretag, eller anpassar reklam själva utifrån detta. Ofta är de kopplade till en webbplatsfunktion som tillhandahålls av detta företag. Vi använder därför dessa cookies för att skapa en länk till sociala nätverk som sedan kan använda informationen om ditt besök för att skräddarsy annonser för dig och för att tillhandahålla informationen om ditt besök till de annonsnätverk som vi använder så att du senare baserat på ditt surfbeteende kan presenteras för exakt de annonser som potentiellt verkligen intresserar dig.

Inaktiveringen av denna kategori cookies påverkar inte våra webbplatsers funktionalitet. För närvarande använder vi cookies resp. spårningsteknik av kategorin etracker (punkt 4.2) och Google Analytics (punkt 4.3).

4.2 etracker / cookies

På denna webbplats används teknologi från etracker GmbH (www.etracker.com) för att samla in och lagra uppgifter i marknadsförings- och optimeringssyfte. Med dessa uppgifter kan användningsprofiler skapas under en pseudonym. För detta kan cookies användas. Uppgifterna som samlas in med etracker-teknologin används inte utan ett uttryckligt samtycke av den berörda personen för att identifiera en besökare av den här webbplatsen och samkörs inte med personuppgifter kopplade till personen i pseudonymen. Du kan när som helst invända mot insamlingen och lagringen av uppgifter med verkan för framtiden.

Ich widerspreche der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten mit etracker auf dieser Website.

4.3 Google Analytics

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics funktioner. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder s.k. cookies. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs normalt till och lagras av Google på en server i USA.

Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förkortas dock din IP-adress dessförinnan av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är bundna av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till Google på en server i USA och förkortas där. På uppdrag av den här webbplatsens ägare kommer Google att använda informationen för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter och tillhandahålla webbplatsägaren ytterligare tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen. IP-adressen som Google Analytics hämtar från din webbläsare samkörs inte med andra data från Google.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ställa in din webbläsare. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen fullt ut. Dessutom kan du förhindra registrering och behandling hos Google av de uppgifter som genereras med hjälp av cookien baserat på din användning av webbplatsen, genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som alternativ till webbläsartillägget eller för webbläsare på mobila enheter kan du klicka på denna länk för att förhindra framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna opt out fungerar endast i webbläsaren och endast för denna domän). En opt-out-cookie lagras på din enhet. Om du raderar dina cookies i webbläsaren måste du klicka på denna länk på nytt.

5. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Detta gäller särskilt användningen av dina uppgifter för sändningen av marknadsföringsnyhetsbrevet. Vi är då enligt lag skyldiga att avsluta insamlingen, behandlingen användningen av uppgifterna.

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f GDPR, kan du när som helst göra invändningar mot denna behandling av skäl som hänför sig till din specifika situation. Vänd dig i detta fall till det organ som anges i punkt 8. Vi kommer då att pröva om vårt berättigade intresse för behandlingen även i ditt fall väger tyngre eller om dina intressen väger tyngre på grund av din specifika situation. I det senare fallet kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter enligt dina invändningar. Vi kommer i detta fall inte kunna att avveckla befintliga eller eventuella framtida beställningar.

6. Utlämnande till tredje part

6.1 Utlämnande av uppgifter till personuppgiftsbiträde

I enlighet med lagstadgade krav använder vi oss delvis av tjänsteleverantörer för att genomföra en behandling på våras vägnar, på våra instruktioner och under vår kontroll.

Personuppgiftsbiträden är särskilt leverantörer av tekniska tjänster som vi använder oss av för tillhandahållandet av webbplatsen och det praktiska tillhandahållandet av våra tjänster, t.ex. tjänsteleverantörer för programvaruunderhåll, datacentralsdrift och tekniskt nödvändiga cookies. För det praktiska genomförandet av annonsering och marknadsföring använder vi oss också av personuppgiftsbiträden, t.ex. tjänsteleverantörer för e-postförsändelse och analyscookies.

I dessa fall är vi fortfarande ansvariga för behandlingen av uppgifterna. Utlämnandet och behandlingen av personuppgifter till resp. av våra personuppgiftsbiträden baseras på den rättsliga grunden som tillåter oss att behandla personuppgifterna. En särskild rättslig grund krävs inte.

6.2 Överföring av uppgifter till tredje part

Om inte annat anges ovan lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

En överföring av personuppgifter till tredje part görs endast om och i den mån (i) detta är nödvändigt för avvecklingen av avtalsförhållandet (särskilt överföring till partner för vilka din beställning är bonusrelevant), (ii) vi är rättsligt förpliktigade till detta eller (iii) om det krävs för verkställandet av avtalsförhållandet eller andra överenskommelser som ingåtts med dig samt våra rättigheter och krav.

Om i undantagsfall en partner för vilken din beställning är bonusrelevant har sitt säte i ett tredjeland utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, överförs uppgifterna endast om villkoren för detta är uppfyllda enligt GDPR, särskilt när en lämplig dataskyddsnivå är säkerställd hos mottagaren.

7. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, särskilt för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade mot förlust, felaktiga ändringar eller obehörig åtkomst av tredje part. Åtgärderna anpassas ständigt till de förbättrade tekniska möjligheterna.

8. Kontaktuppgifter

Dina frågor och förslag om skydd av personuppgifter är mycket viktiga för oss och du är mycket välkommen att kontakta oss. Du kan nå oss på följande adress:

Adress: LR Health & Beauty Systems AB, Storgatan 32 A, 264 33 Klippan

Email: service.se@LRworld.com

Vi gör uppmärksam på att vi och dina partner, som du har värvats av indirekt eller direkt, är gemensamt ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter (artikel 26 GDPR). Kontakta oss om du vill göra dina dataskyddsrättigheter gällande.

9. Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det finns ett ändamål med lagringen och lagringen krävs. Dina basuppgifter och beställningsuppgifter lagras så länge de är nödvändiga för att genomföra beställningen eller om lagringen föreskrivs i unionsrättliga och nationella förordningar, lagar eller andra föreskrifter.

Uppgifter som endast har lagrats för marknadsföringsändamål, dvs. särskilt trafikuppgifter, raderas, såvida vi inte fortfarande har ett berättigat intresse av lagringen.

10. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt till att av oss begära tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandlingen, göra din rätt till dataportabilitet och din ovan beskrivna rätt att göra invändning gällande samt att återkalla dina samtycken. Om det finns villkor i GDPR för dessa rättigheter gäller detta dock endast om dessa är uppfyllda.

Använd kontaktuppgifterna ovan för att göra dina rättigheter gällande. När du gör dina rättigheter gällande ska du påvisa din identitet för att undvika upplysningar gentemot obehörig tredje part.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Den tillsynsmyndighet som är behörig för oss är Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf. Om du har tvivel om behandlingen av dina personuppgifter är lagenlig ber vi dig att informera oss så att vi kan klarlägga detta.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Ibland kan innehållet i denna integritetspolicy behöva anpassas. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst göra ändringar i den. Vi kommer att offentliggöra den ändrade versionen av integritetspolicyn här på denna plats. Om du besöker oss igen bör du på nytt läsa igenom integritetspolicyn.

Version: maj 2018