Impressum

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS AS
Org.nr.: 974 433 834

Hvervenmoveien 45
3511 HØNEFOSS
Norge

 

E-post: service.no@lrworld.com
Telefon: +47 3211 2910

 

Alle bilder som vises på nettsider, i tekster og andre illustrasjoner tilsvarer LR Health & Beauty Systems salgsprogram ved opprettingen. Vi tar forbehold om endringer.
Til tross for grundig innholdskontroll påtar vi oss ikke noe ansvar for innholdet i eksterne koblinger. For innholdet på koblede sider er kun de aktuelle operatørene ansvarlige.

 

Programmer, data og bilder er beskyttet av opphavsrett. All kopiering eller reproduksjon, også på datamedier eller i andre systemer, er kun tillatt med uttrykkelig tillatelse fra LR Health & Beauty Systems. Ellers foreligger det et brudd på opphavsretten. LRs firmanavn og LR-varemerker er også varemerkebeskyttet.

 

Informasjonsplikter iht. E-Commerce-loven ECG

 

@ 2015 LR Health & Beauty Systems© 2016 LR Health & Beauty Systems