Toimitusten säännöt ja käyttöehdot

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ JA REKISTERISELOSTE


LR HEALTH & BEAUTY SUOMI | 14.10.2016


Koskee LR:n verkkokauppaa Suomessa.

 

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on meille hyvin tärkeää. Tietojesi lainmukainen ja vastuullinen käsittely on merkittävä osa toimintatapojamme. Tässä dokumentissa saat kattavan selvityksen siitä, mitä henkilötietojasi tallennamme sekä millä tavalla, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa henkilötietojasi käytetään.

 

I. KÄYNTITIEDOT

 

Aina, kun käyttäjä vierailee verkkosivullamme tai avaa tiedoston, tämä prosessi tallentuu nimettömänä lokitiedostoon. Jokainen tietue sisältää seuraavat tiedot:

- sivu, jolta tiedosto on haettu
- tiedoston nimi
- haun päivämäärä ja kellonaika
- siirretty tietomäärä
- käyntitila (tiedosto siirretty, tiedostoa ei löydy, jne.)
- käyttöjärjestelmän tyypin ja käytetyn verkkoselaimen kuvaus

 

II. PERUSTIEDOT

Tilauksen yhteydessä keräämme muun muassa seuraavia henkilötietoja:
- asiakkaan nimi ja yhteystiedot,
- asiakastyyppi (jälleenmyyjä/kuluttaja),
- maksutiedot,
- luottoasiakkaiden henkilötunnus,
- ostohistoria,
- verkkokaupan ja -sivuston käyntitiedot

 

Jos verkkosivu mahdollistaa henkilöön tai yritykseen liittyvien tietojen (sähköpostiosoitteet, nimet, katuosoitteet jne.) syöttämisen, käyttäjä luovuttaa tällaiset tiedot vapaaehtoisesti. Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Tilausta tehdessäsi voit antaa meille luvan välittää yhteystietosi vastaavalle jälleenmyyjällemme, jolloin jälleenmyyjämme saattaa olla sinuun yhteydessä kohdassa 4 kuvatulla tavalla. Ilman tätä erillistä suostumustasi yhteystietojasi ei välitetä jälleenmyyjällemme.

 

Käytämme tietoja ainoastaan sopimuksen mukaisesti. Kaikki muu käyttö edellyttää asiakkaalta etukäteen saatua suostumusta.

 

Sinulla on oikeus saada pyynnöstä maksutta tiedot tallennetuista henkilötiedoistasi. Lisäksi sinulla on lain mukaan oikeus itseäsi koskevien tietojen oikaisemiseen, suojaamiseen ja poistamiseen. Mikäli haluat käyttää näitä oikeuksiasi, löydät yhteystietomme tämän tietosuojakäytännön kohdasta 7.

 

III. EVÄSTEET

Käytämme sivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, ja joiden perusteella selaimesi voidaan tunnistaa sivustollamme. Käytämme evästeitä muun muassa kävijäanalytiikkaan, markkinointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämämme evästeet ovat sekä verkkokaupan toimintaan liittyviä teknisiä evästeitä että kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

 

Mikäli haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen oman selaimesi asetuksista.

 

Saat lisätietoja käyttämistämme evästeistä täällä: Evästekäytäntö

 

IV. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN LR-JÄLLEENMYYJILLE

 

LR on verkostomarkkinointiyritys, jonka piirissä toimii itsenäisiä jälleenmyyjiä. Tilauksesi yhteydessä sinulla on mahdollisuus antaa suostumus henkilötietojen luovutukseen LR-jälleenmyyjälle. Mikäli hyväksyt tietojesi luovutuksen ostoksesi yhteydessä, saat vielä erillisen sähköpostiviestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla suostumuksesi aktivoituu järjestelmässämme, ja tietosi annetaan jälleenmyyjällemme. Jälleenmyyjämme käyttävät yhteystietojasi markkinointiin ja tuotetukeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

 

Mikäli sinulla ei ennestään ole omaa LR-jälleenmyyjäkontaktia, määrittelemme sinulle kontaktihenkilöksi osoitteesi perusteella sinua lähimmän jälleenmyyjän. Tässä yhteydessä osoitteesi (ilman nimitietoa) prosessoidaan koordinaateiksi Googlen Geocoding palvelussa.

 

Henkilötietosi luovutetaan LR-jälleenmyyjäkontaktille vain, jos suostut luovutukseen yllä kuvatulla tavalla.

 

V. TIETOJEN KÄYTTÖÄ SUORAMARKKINOINTIIN KOSKEVA SUOSTUMUS JA KIELTO

 

Jos olet antanut meille suostumuksen käyttää, käsitellä ja välittää henkilötietojasi suoramarkkinointiin (esim. sähköiset uutiskirjeet, tarjouslähetykset, tekstiviestit), voit milloin tahansa kieltää nämä toiminnot jatkossa. Käytämme tietojasi lain sallimissa rajoissa esimerkiksi postimarkkinointiin. Voit halutessasi estää myös tämän käytön. Lähetä suoramarkkinoinnin kieltopyyntö osoitteeseen:

 

LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Oy
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku
Suomi / Finland
Sähköposti: service.fi@lrworld.com

 

VI. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖIHIN SITOUTUMINEN

 

Helpottaaksemme tuotteidemme ostamista tarjoamme asiakkaillemme myös mahdollisuuden avata käyttäjätili. Jos päätät avata käyttäjätilin, annat suostumuksesi siihen, että tallennamme asiakastietosi (nimi, katuosoite, sähköpostiosoite) Oma tili -käyttäjätilillesi. Tällöin voit tarkastella tilaushistoriaasi tässä osiossa. Voit rekisteröinnin jälkeen tehdä lisätilauksia milloin tahansa ilman tarvetta antaa asiakastietoja uudelleen.

 

VII. REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §Laatimispäivä: 19.09.2016

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Nimi: LR Health & Beauty Systems GmbH (jäljempänä "LR")
Yhteystiedot:LR Health & Beauty Systems GmbHKruppstraße 55D-59227 Ahlen, GermanySähköposti: datenschutz@lrworld.com

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 


Yhteystiedot:LR Health & Beauty Systems Oy
Joukahaisenkatu 6,
20520 Turku
Puhelin: +358 (0) 2 2759 300
Sähköposti: service.fi@lrworld.com

 

3. REKISTERIN NIMI

 

Asiakasrekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Rekisteri sisältää tietoja LR:n verkkokauppa-asiakkaista, jotka voivat olla sekä jälleenmyyjiä että kuluttajia.Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, jonka puitteissa tietoja käytetään muun muassa:
- asiakkaiden tekemien tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen,
- jälleenmyyjille maksettavan komission laskentaan ja kohdentamiseen,
- yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa,
- tavanomaiseen kaupalliseen viestintään, ja
- näiden palveluiden kehittämiseen.

 

Tietoja voidaan käyttää myös muita asiakassuhteen hallinnointia varten tarpeellisia tarkoituksia varten. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja ulkopuolisille palveluntarjoajille.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5, 6, ja 7 kohtaan, sekä 13 §:n 2 momenttiin.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Asiakasrekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

- Asiakkaan nimi ja yhteystiedot,
- Asiakastyyppi (jälleenmyyjä/kuluttaja),
- Maksutiedot,
- Luottoasiakkaiden henkilötunnus,
- Ostohistoria,
- Verkkokaupan ja -sivuston käyttöön liittyvät tiedot:
o sivu, jolta tiedosto on haettu,
o tiedoston nimi,
o haun päivämäärä ja kellonaika,
o siirretty tietomäärä,
o käyntitila (tiedosto siirretty, tiedostoa ei löydy, jne.), ja
o käyttöjärjestelmän tyypin ja käytetyn verkkoselaimen kuvaus

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään verkkokauppaan rekisteröitymisen ja sen käytön yhteydessä.

 

Lisäksi sivustolla käytetään erilaisia ulkopuolisten palveluntarjoajien liitännäisiä (esim. Facebook, Google Analytics, Twitter) sekä evästeitä, jotka keräävät ja tuottavat tietoa asiakkaan toiminnasta ja liikkeistä verkkosivulla, sekä käyttäjän sijainnista. Ulkopuolisten palveluntarjoajien liitännäisiin sovelletaan LR:n käyttöehtojen ja tietosuojaehtojen lisäksi kunkin palveluntarjoajan omia sopimusehtoja.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa valikoiduille yhteistyökumppaneille rekisteröidyn suostumuksella tai muun lainmukaisen perusteen nojalla. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain sallimissa rajoissa.

 

Jälleenmyyjien yhteystietoja voidaan luovuttaa kuluttaja-asiakkaille, sekä kuluttaja-asiakkaiden tietoja jälleenmyyjille verkkokaupassa, myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvää kommunikaatiota varten.

 

Tietojen luovutukset perustuvat henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 1, 2, 4, 5, 6, ja 7 kohtien, sekä 13 §:n 2 momentin perusteella.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

 

LR voi siirtää asiakasrekisteriin sisältyviä tietoja sekä konsernin sisällä että sen ulkopuolella esimerkiksi alihankkijoille, jotka voivat sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tapahtuu henkilötietolain (523/1999), EU:n tietojensiirtoa koskevien säädösten (tietosuojadirektiivi 95/46/EY), ja muiden sääntöjen mukaisesti.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Menettelytavat:Henkilötietojen käsittely on rajoitettu vain niihin henkilöihin, joiden työnsä puolesta tulee tietää tai joilla tulee olla pääsy henkilötietoihin täyttääkseen yhtiön edellyttämät tehtävät.
Fyysiset turvatoimet:Henkilötietoja säilytetään suojatussa tilassa. Henkilötietoja sisältävät kansiot hävitetään luotettavalla tavalla.

 

IT-turvallisuus:Henkilötiedot on suojattu internetissä tapahtuvan tiedonsiirron aikana. Turvatoimenpiteet, mukaan lukien palomuuri, suojaavat viruksia, ohjelmointivirheitä yms. vastaan ja ne päivitetään säännöllisesti. Myös palomuuri on käytössä. Pääsy IT-järjestelmiin todennetaan esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.LR:llä on kyky tarvittaessa havaita ja torjua tietoturvaloukkaukset.

 

VIII. ONKO SINULLA MUUTA KYSYTTÄVÄÄ?

 

Tietosuojaa koskevat kysymyksesi ja ehdotuksesi ovat meille erittäin tervetulleita ja tärkeitä. Ota meihin yhteyttä! Osoitteemme on:
LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Oy
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku
Suomi / Finland
Sähköposti: service.fi@lrworld.com